Báo cáo hoàn thành ĐTM là một loại hồ sơ ra sao ? Đây có thể nói là hồ sơ pháp lý quan trọng, giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành lập ĐTM trước đó. Xem chi tiết về hồ sơ qua link sau:
https://moitruongsge.com/tu-va....n-lap-bao-cao-hoan-t

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM nhanh, hiệu quả năm 2021
Favicon 
moitruongsge.com

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM nhanh, hiệu quả năm 2021

Báo cáo hoàn thành ĐTM là một loại hồ sơ mà doanh nghiệp cần lập sau khi đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã lập trước khi đi vào hoạt động