Màng PE được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như là: màng PE bọc thực phẩm, màng co bọc hàng hóa.....để tìm hiểu thêm về màng PE, xem thêm tại: https://vatlieudonggoi.com.vn/mang-pe
#màng_pe, #màng_co, #vatlieudonggoi2t

image