Kích thước sàn gỗ xương cá & Các kiểu lát sàn xương cá đẹp
Link: https://bit.ly/33BgoSe

Kích thước sàn gỗ xương cá & Các kiểu lát sàn xương cá đẹp
Favicon 
bit.ly

Kích thước sàn gỗ xương cá & Các kiểu lát sàn xương cá đẹp

Kích thước sàn gỗ xương cá công nghiệp tiêu chuẩn là 1218x300x12mm, 606x101x12mm, xương cá tự nhiên là 600x90x15/3mm. Đơn giản, cổ điển, hiện đại, Mix & Match là các kiểu lát sàn gỗ