40 w ·Translate

https://kienthucmaymoc.com/khi-quyen-la-gi/
Bầu khí quyển chứa không khí chúng ta hít thở và là lớp khí bao quanh Trái đất.
#khiquyen #khiquyenlagi