40 w ·Translate

https://kienthucmaymoc.com/hdmi-la-gi/
HDMI là một chuẩn kết nối truyền tải dữ liệu hình ảnh, âm thanh từ thiết bị này sang thiết bị kia nhưng không làm giảm chất lượng. Vậy có bao nhiêu loại cổng HDMI hiện nay?
#hdmilagi