40 w ·Translate

Gà Rừng Lông Xanh (Gallus Varius) - Mỹ Kê Xứ Vạn Đảo
Chi tiết: https://daga666.com/ga-rung-long-xanh/

Favicon 
daga666.com

Gà Rừng Lông Xanh (Gallus Varius) - Mỹ Kê Xứ Vạn Đảo

Gà rừng lông xanh (Gallus varius) là giống gà bản địa Indonesia. Chúng có bộ lông ánh xanh tuyệt đẹp và được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.