9 w ·Translate

Giấy Bristol là loại giấy cao cấp, sản xuất bằng cách ép nhiều tờ giấy mỏng lại để tạo độ dày và cứng, sử dụng cho các ấn phẩm sang trọng. Bài tham khảo: https://saigonlabel.com/giay-bristol-la-gi/

#saigonlabel #giaybristol

Giấy Bristol là gì? Đặc điểm và ứng dụng của giấy Bristol | Sài Gòn Label
Favicon 
saigonlabel.com

Giấy Bristol là gì? Đặc điểm và ứng dụng của giấy Bristol | Sài Gòn Label

Giấy Bristol là loại giấy cao cấp, sản xuất bằng cách ép nhiều tờ giấy mỏng lại để tạo độ dày và cứng, sử dụng cho các ấn phẩm sang trọng.