42 w ·Translate

Cán màng bóng hay cán màng mờ đều là kỹ thuật để cán phủ lên bề mặt ấn phẩm giấy một lớp nilon mỏng, tăng khả năng bảo vệ và chống thấm. Link bài viết: https://saigonlabel.com/can-ma....ng-bong-hay-can-mang

#saigonlabel #canmangbong #canmangmo

Chọn cán màng bóng hay cán màng mờ cho ấn phẩm
Favicon 
saigonlabel.com

Chọn cán màng bóng hay cán màng mờ cho ấn phẩm

Cán màng bóng hay cán màng mờ đều là kỹ thuật để cán phủ lên bề mặt ấn phẩm giấy một lớp nilon mỏng, tăng khả năng bảo vệ và chống thấm.