9 w ·Translate

Khổ giấy a4 tính bằng centimet (cm) là bao nhiêu?
https://inhoangha.com/tin-tuc/....kho-giay-a4-theo-cm-
#inhoangha

image